Now showing items 1-20 of 23

 • 3D hra v enginu Godot 

  Trbola, Martin
  Godot je nový opensource herní engine. Cílem této práce je vytvoření bojové 3D hry v tomto enginu s využitím procedurálního generování pro tvorbu úrovní a nepřátel. Pro implementaci hry byla použita verze Godot 2.1. ...
 • 3D hra webGL s fyzikou 

  Maixner, David
  Tato bakalářská práce diskutuje možnosti vytváření her pro webové prohlížeče. Zaměřuje se především na tvorbu 3D webové grafiky pomocí WebGL. Vybírá frameworky pro zjednodušení práce s WebGL a fyzikou. Dále se zabývá návrhem ...
 • Atmosferické efekty ve WebGL 

  Brydl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá simulací a vykreslováním atmosferických efektů v prostředí WebGL s využitím aplikačního rozhraní Three.js. Jsou popsány principy fungování a implementace efektů střídání dne a noci, mraků, sněhu, deště ...
 • Clustered deferred shading ve Vulkan API 

  Karas, Matej
  Práca sa zaoberá tvorbou aplikácie pre vykresľovanie väčšieho počtu svetiel v reálnom čase použitím novej generácie grafického API. V texte je popísaný dôvod vzniku novej generácie grafických API, rozobrané optimalizačné ...
 • Displacement mapping s využitím virtuálních textur 

  Čulen, Jozef
  Tato práce se zabýva technikou přidávání nerovností povrchu modelů nazvanou displacement mapping s využitím virtuálních textur. Displacement mapping bude výkonnostně i vizuálně porovnán s normal mappingem. Práce dále ...
 • Generátor herní mapy galaxie 

  Březina, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací procedurálního generátoru galaxie pro využití v počítačových hrách nebo simulacích. Součástí je také implementace demonstrační aplikace, která ukazuje možný způsob využití ...
 • GPU implementace Resampling Antialiasingu 

  Svoboda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce bylo implementovat resampling antialiasing pro OpenGL. Základem bylo již existujícím řešení pro DirectX. Jsou zde představeny různé metody antialiasingu používaných v dnešních grafických ...
 • GPU raytracer pro OSG 

  Kantor, Jiří
  Tato práce popisuje tvorbu jednoduchého raytraceru pro OpenSceneGraph, který běží na grafické kartě. V práci jsou popsány věci, které bylo nutné provést v OpenSceneGraphu, aby bylo možno předávat data do GPU a také několik ...
 • Hra v Unity 

  Uhlíř, Radek
  Tato bakalářka práce se zabývá navržením a implementací inovativní hry v engine Unity. Implementovat klasické herní mechaniky a vytvořit další ojedinělé herní mechaniky pro řešení různých logických hádanek. Práce se dále ...
 • Klient pro 3D klient/server šachy 

  Starka, Tomáš
  Bakalářská práce pokládá základní kamen projektu, který se zabývá hraním deskových her přes internet. Nastíněna je problematika deskových her, a pro jejich část je navržen systém postavený na aplikačním protokolu BGame, ...
 • Kosterní animace pro GPUengine 

  Minařík, Antonín
  Cílem této práce je studium technik používaných pro kosterní animace a následný návrh a implementace rozšíření pro kosterní animace do knihovny GPUEngine. V teoretické části jsou popsány techniky animací, kosterních animací ...
 • LOD pro GPUEngine 

  Staněk, Jan
  Při vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti ...
 • Nanášení fotonů na hierarchii obrazových vzorků 

  Kiss, Marcel
  Táto práca sa zaoberá technikami globálneho osvetľovania scény. V teoretickej časti rozoberá rôzne techniky globálnej iluminácie, pričom je sústredená na osvetľovanie v reálnom čase pomocou rôznych optimalizačných metód. ...
 • Physically Based Shading 

  Matěj, Šimon
  Tato práce se zabývá zobrazováním materiálů v počítačové grafice, za použití metod, vychá- zejících z fyzikálních vlastností těchto materiálů. Jsou zde rozebrány fyzikální principy šíření světla a jeho interakce s objekty. ...
 • Procedurální generování měst 

  Bílý, Kristián
  Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jejím cílem je navrhnout, implementovat a otestovat aplikaci schopnou vygenerovat město v uživateli zvoleném terénu. Práce využívá L-Systémy pro generování sítě ...
 • Raytracing pro GPUEngine 

  Novák, David
  Hlavním cílem práce je optimalizace metody sledování paprsku, konkrétně pomocí akcelearčních datových struktur. Zaměřeno bude především na zamyšlení nad různými strategiemi stavby této struktury a jejího průchodu. V rámci ...
 • Sada procedurálně generovaných efektů 

  Barvíř, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením knihovny pro procedurálně generováné efekty. Popisuje techniky, využívané při vytváření navržených efektů, kterými jsou: laser, elektrický oblouk, energetická střela a štít. Výsledkem ...
 • Volumetrické efekty akcelerované na GPU 

  Kubovčík, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá simuláciou a vykresľovaním volumetrických efektov založených na toku tekutín, najmä efektu ohňa a dymu. Výpočty sú akcelerované na grafickej karte použitím moderného grafického API s cieľom dosiahnutia ...
 • Vytváření stínů v grafických scénách technikou stínových těles 

  Starka, Tomáš
  Práce se zabývá vybranými metodami tvorby stínů v počítačové grafice. Rozebere v krátkosti stínové mapy a stínová tělesa. Jejich výhody a nevýhody. Hlouběji se pak zabývá pouze metodou stínových těles a jejich implementací ...
 • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

  Režňák, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...