Now showing items 1-20 of 30

 • 3D hra v enginu Godot 

  Trbola, Martin
  Godot je nový opensource herní engine. Cílem této práce je vytvoření bojové 3D hry v tomto enginu s využitím procedurálního generování pro tvorbu úrovní a nepřátel. Pro implementaci hry byla použita verze Godot 2.1. ...
 • 3D hra webGL s fyzikou 

  Maixner, David
  Tato bakalářská práce diskutuje možnosti vytváření her pro webové prohlížeče. Zaměřuje se především na tvorbu 3D webové grafiky pomocí WebGL. Vybírá frameworky pro zjednodušení práce s WebGL a fyzikou. Dále se zabývá návrhem ...
 • Atmosferické efekty ve WebGL 

  Brydl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá simulací a vykreslováním atmosferických efektů v prostředí WebGL s využitím aplikačního rozhraní Three.js. Jsou popsány principy fungování a implementace efektů střídání dne a noci, mraků, sněhu, deště ...
 • Budování akceleračních struktur na GPU 

  Hába, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na výstavbu oktalového stromu pro trojrozměrné trojúhelníkové modely na grafickém hardware. Tato akcelerační struktura byla zvolena na základě porovnání nejčastěji užívaných akceleračních struktur. ...
 • Clustered deferred shading ve Vulkan API 

  Karas, Matej
  Práca sa zaoberá tvorbou aplikácie pre vykresľovanie väčšieho počtu svetiel v reálnom čase použitím novej generácie grafického API. V texte je popísaný dôvod vzniku novej generácie grafických API, rozobrané optimalizačné ...
 • Částicový modul pro GPUEngine 

  Sobol, Jan
  Cílem této práce je implementovat částicový modul, který bude rozšiřovat grafický toolkit GPUEngine. Částicový modul je rozhraní určené k tvorbě částicových systémů. Modul je navržen jako soubor rozšiřitelných tříd, do ...
 • Displacement mapping s využitím virtuálních textur 

  Čulen, Jozef
  Tato práce se zabýva technikou přidávání nerovností povrchu modelů nazvanou displacement mapping s využitím virtuálních textur. Displacement mapping bude výkonnostně i vizuálně porovnán s normal mappingem. Práce dále ...
 • Generátor herní mapy galaxie 

  Březina, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací procedurálního generátoru galaxie pro využití v počítačových hrách nebo simulacích. Součástí je také implementace demonstrační aplikace, která ukazuje možný způsob využití ...
 • Generování informační grafiky pro živé přenosy 

  Krejčík, Marek
  Cílem práce bylo vytvořit program pro generování statické i dynamické grafiky pro použití v živém vysílání elektronických sportů. Program měl být schopen vytvořit statickou grafiku pro jednotlivé zápasy a také generovat ...
 • GPU implementace Resampling Antialiasingu 

  Svoboda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce bylo implementovat resampling antialiasing pro OpenGL. Základem bylo již existujícím řešení pro DirectX. Jsou zde představeny různé metody antialiasingu používaných v dnešních grafických ...
 • GPU raytracer pro OSG 

  Kantor, Jiří
  Tato práce popisuje tvorbu jednoduchého raytraceru pro OpenSceneGraph, který běží na grafické kartě. V práci jsou popsány věci, které bylo nutné provést v OpenSceneGraphu, aby bylo možno předávat data do GPU a také několik ...
 • Hra v Unity 

  Uhlíř, Radek
  Tato bakalářka práce se zabývá navržením a implementací inovativní hry v engine Unity. Implementovat klasické herní mechaniky a vytvořit další ojedinělé herní mechaniky pro řešení různých logických hádanek. Práce se dále ...
 • Klient pro 3D klient/server šachy 

  Starka, Tomáš
  Bakalářská práce pokládá základní kamen projektu, který se zabývá hraním deskových her přes internet. Nastíněna je problematika deskových her, a pro jejich část je navržen systém postavený na aplikačním protokolu BGame, ...
 • Kosterní animace pro GPUengine 

  Minařík, Antonín
  Cílem této práce je studium technik používaných pro kosterní animace a následný návrh a implementace rozšíření pro kosterní animace do knihovny GPUEngine. V teoretické části jsou popsány techniky animací, kosterních animací ...
 • LOD pro GPUEngine 

  Staněk, Jan
  Při vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti ...
 • LOD pro GPUEngine 

  Staněk, Jan
  Při vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti ...
 • Nanášení fotonů na hierarchii obrazových vzorků 

  Kiss, Marcel
  Táto práca sa zaoberá technikami globálneho osvetľovania scény. V teoretickej časti rozoberá rôzne techniky globálnej iluminácie, pričom je sústredená na osvetľovanie v reálnom čase pomocou rôznych optimalizačných metód. ...
 • Physically Based Shading 

  Matěj, Šimon
  Tato práce se zabývá zobrazováním materiálů v počítačové grafice, za použití metod, vychá- zejících z fyzikálních vlastností těchto materiálů. Jsou zde rozebrány fyzikální principy šíření světla a jeho interakce s objekty. ...
 • Proceduralní generování planet 

  Fusek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací jednoduše rozšiřitelné knihovny pro vytváření generátorů procedurálních povrchů planet. Cílem knihovny je umožnit použití původně dvourozměrných metod procedurálního ...
 • Procedurální generování měst 

  Bílý, Kristián
  Bakalářská práce se zabývá procedurálním generováním měst. Jejím cílem je navrhnout, implementovat a otestovat aplikaci schopnou vygenerovat město v uživateli zvoleném terénu. Práce využívá L-Systémy pro generování sítě ...