Now showing items 1-2 of 2

  • Financování developerského projektu 

    Togner, Tomáš
    Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji projekt, z čeho se skládá a jakými metodami projekt můžeme řídit. Dále charakterizuji developery, jejich činnost a druhy developerských ...
  • Vedení, řízení a výběr spolupracovníků v realitní oblasti 

    Togner, Ondřej
    Diplomová práce pojednává o práci managementu a výběru nových spolupracovníků v oblasti realitní činnosti. Cílem diplomové práce je porovnat, jestli práce managementu a výběr nových spolupracovníků v praxi probíhá v souladu ...