Now showing items 1-2 of 2

  • Chatovací systém pro mobilní telefony 

    Starosta, Michal
    Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a implementácia lokálneho chatovacieho systému pre mobilné zariadenia a inteligentné telefóny. Systém je tvorený hlavným serverom zas- trešujúcim komunikáciu mobilných aplikácii, ...
  • Simulátor leteckého motoru (Engine simulator) - návrh HW 

    Starosta, Michal
    STAROSTA, Michal . SIMULÁTOR LETECKÉHO MOTORU (ENGINE SIMULATOR) – NÁVRH HW Bakalárská práce. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií, 2009. 51 s., Vedoucí práce.: Ing. ...