Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ekonomických ukazovateľov spoločnosti SE, a.s. pomocou časových radov 

  Starostová, Andrea
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou najdôležitejších ekonomických ukazovateľov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE) pomocou časových radov. V úvode práce sú popísané teoretické poznatky štatistických metód a praktická ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro určení priority testů 

  Starostová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení priority testovacích případů s využitím fuzzy logiky. Vhodným přístupem k získání výstupu na základě definovaného vstupu a stanovených pravidel byl zvolen fuzzy model přiřazující ...
 • Kritická analýza politiky Evropské unie a jej dopad na firmu E.ON SE 

  Starostová, Andrea
  Hlavným cieľom diplomovej práce je kriticky analyzovať politiku Európskej Únie a jej dopad na činnosť nadnárodnej spoločnosti E.ON. Keďže politika Európskej Únie má za cieľ zefektívniť spôsob podnikania vykonávaného v rámci ...