Now showing items 1-2 of 2

  • Měřič variability tepové frekvence 

    Starzyczny, Radek
    Cílem práce bylo vytvořit modul umožňující příjem a následné zpracování HRV (Heart Rate Variability) signálu z hrudních pásu sporttesteru. Modul je koncepčně řešen jako rozšiřující karta pro vývojový kit STM32-Primer2. Pro ...
  • Multiplatformní brána pro hlasovou komunikaci v reálném čase 

    Starzyczny, Radek
    Tato diplomová práce je zaměřena na VoIP komunikaci. Popisuje zprovoznění operačního systému OpenWRT, analogového rozhraní TAPI směrovače Gigaset SX762 a GSM brány pro příjem či spojování odchozích hovorů. V práci jsou ...