Now showing items 1-3 of 3

 • Informační a komunikační technologie v energetice 

  Stavinoha, Jakub
  Práce je zaměřená na informační a komunikační technologie používané v energetice. Problémové oblasti v energetice, jakými jsou regulace, měření, řízení minimalizace ztrát, nákladů a maximalizace zisků. Tyto aspekty vedou ...
 • Koroze oceli a hliníku ve vybraných prostředích 

  Stavinoha, Jakub
  Tato práce se týká korozních degradačních procesů probíhajících na površích kovů exponovaných v různých prostředích. Teoretická část obsahuje základní poznatky v oblasti elektrochemické a atmosférické koroze. Praktická ...
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti ocelí 

  Stavinoha, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studií vztahu mezi velikostí zrna a mechanickými vlastnostmi ocelí. Teoretická část obsahuje problematiku týkající se struktury ocelí a reakci materiálu na vnější zatížení, metody stanovení ...