Now showing items 1-13 of 13

 • Aplikace CFA 

  Mikláš, Jan
  Cílem práce je provést podrobný rozbor vlastností operačního zesilovače s proudovou zpětnou vazbou (CFA – Current Feedback Amplifier) a realizovat vhodnou aplikaci pro demonstraci jeho kladů oproti klasickému operačnímu ...
 • Číslicové hodiny a teploměr s maticovým displejem 

  Kerndl, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem číslicových hodin s teploměrem, řízených radiovým signálem DCF77 a teplotním čidlem SMT160. Jako zobrazovací jednotka je použit modul maticového displeje o velikosti 8x32. Výstupem této práce ...
 • Elektronický detektor pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů 

  Rozštípil, Jakub
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat elektroniku v podobě SMT přístroje pro tenkovrsvé senzory plynů a nastudovat princip funkce senzorů plynů na bázi polovodivých oxidů. Přístroj obsahuje regulátor ...
 • Internetová aplikace pro zobrazení teplot z bezdrátového systému měření teploty 

  Procházka, Stanislav
  V rámci této bakalářské práce byla vytvořena internetová aplikace pro správu, archivaci a prezentaci dat získaných z teplotní senzorové sítě. Jedná se o systém pro měření teplot, který je tvořen souborem teplotních senzorů, ...
 • Metody stabilizace frekvence polovodičových laserů 

  Kozelský, Adam
  Diplomová práce se zabývá problematikou frekvenční stabilizace polovodičových laserových diod DFB. Mezi hlavní vlivy, které ovlivňují stabilitu frekvence, lze zahrnout stabilitu teploty čipu laserové diody, stabilitu a šum ...
 • Návrh optovláknového senzorového systému pro měření změn délky 

  Jelínek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením optovláknového senzorového systému pro měření změn délky, který je určen pro monitorování stavu kontejnmentů v jaderné elektrárně. Je zde popsán princip měření, jeho návrh a ...
 • Obvody s proudovou zpětnou vazbou pro zpracování analogových signálů 

  Stehlík, Jiří
  Předkládaná dizertační práce se zabývá návrhem nových základních bloků využitelných v oblasti analogového zpracování signálu se zaměřením na zpracování signálů ze senzorů. Univerzálnost těchto obvodů najde uplatnění v ...
 • Pracoviště pro měření náhradního schématu fotovoltaických článků 

  Klein, Radek
  Předkládaná práce se zabývá problematikou solárních článků. Popisuje princip získávání elektrické energie z energie světelné, činnost samotných solárních článků, stanovuje náhradní linearizovaný model PN přechodu a nastiňuje ...
 • Program pro ověření a kontrolu dokumentů s příponou pdf 

  Sohr, Martin
  Program prochází text v pdf souboru a zjišťuje informace o textu a o vlastnostech kontrolovaného souboru podle zadaných parametru. Program dokáže z matadat souboru načíst uvedené informace o autoru, titulek, obsah, klíčové ...
 • Programovatelný modul pro řízení jednoduchých strojů 

  Jež, Roman
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací zařízení určeného k řízení jednoduchých procesů v automatizaci. Základním zaměřením práce je teoretické navržení a praktické zpracování celého zařízení obsahující digitální ...
 • Řízení vibrační stolice pomocí embedded systému 

  Genčanský, David
  Význam vibrácií a vibračných testov je stále aktuálnejší vzhľadom k tomu, že neustále rastie počet mobilných elektronických zariadení. Táto práca sa zaoberá návrhom riadenia vibračného valca, ktorý je základným článkom pre ...
 • Srovnání VFA a CFA 

  Vystrčil, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání struktur operačních zesilovačů s napěťovou (VFA) a proudovou (CFA) zpětnou vazbou. V teoretické části je provedena analýza vlastností operačních zesilovačů. Pozornost je věnována ...
 • Zesilovač CFA 

  Kšica, Radim
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a simulacemi operačního zesilovače s proudovou zpětnou vazbou. Základním zaměřením práce je navržení jednoduchého zapojení, realizujícího svou funkcí jednoduchý operační zesilovač s ...