Now showing items 1-2 of 2

  • MEZIPROSTOR (MORFOLOGIE NEVIDĚNÉHO) 

    Stehlíková, Iveta
    Nosnou myšlenkou mé diplomové práce je pohled do neviditelného světa mikroskopických objektů. Jejich formy a struktury nejsou využívány jako takové, ale jsou jim odebírány a z nich vytvářeny formy nové. S velkou mírou ...
  • Zastřešení sportovního objektu 

    Stehlíková, Iveta
    Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit zastřešení dřevěné konstrukce sportovního objektu s rozpětím 50 m a délkou 90 m. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Ústí nad Orlicí. Hala má tvar obloukové výseče. Konstrukce ...