Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza kvality převodu elektronických slovníků 

    Stehlíková, Petra
    Práce se zabývá elektronickými slovníky, jejich formáty a analýzou správnosti jejich převodu z jiných formátů. Práce popisuje podrobněji formát Lexical Markup Framework. Dále se věnuje možnostem analýzy převodů (především ...
  • Metody a metriky pro měření použitelnosti software 

    Stehlíková, Petra
    Práce se zabývá kvalitou softwarových produktů se zaměřením na použitelnost těchto produktů a způsoby jejího měření. Práce shrnuje definice kvality z různých zdrojů a modely kvality dle dostupných standardů. Dále podrobněji ...