Now showing items 1-20 of 56

 • Ampérmetr s velkým rozlišením 

  Honek, Marek
  Transmisní elektronový mikroskop je zařízení pracující na podobném principu jako optický mikroskop. Pro dosažení obrovských zvětšení využívá faktu, že elektrony mají mnohem kratší vlnovou délku než fotony. Pro zaostření ...
 • Analogová modulace polovodičového laseru 

  Bíreš, Pavol
  V práci som navrhol schému budiča laserovej diódy. Návrh schémy som zrealizoval v programe Eagle, v ktorom bola vytvorená i doska plošného spoja. Návrh schémy budiča laserovej diódy bol vytvorený na základe znalosti ...
 • Bezdrátový přenos výkonu 

  Varga, David
  Práce navazuje na první projekt, ve kterém byl navržen aparát pro testy bezdrátového přenosu energie. Anténa byla syntetizována a teoreticky optimalizována pro experimentální provoz, ve kterém bude provedena řada měření. ...
 • Demonstrační panel domácí inteligentní elektroinstalace 

  Pospíšil, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením inteligentní instalace v budovách při využití centralizovaného systému iNELS. Popisuje jednotlivé prvky tohoto systému, jako jsou centrální jednotka, napájení a oddělovače. V další ...
 • Detekcia prechodu nulou pre účely synchronizácie hodín v prostredí PLC komunikácie 

  Šťastný, Ladislav
  Dizertačná práca je zameraná na návrh metódy pre detekciu synchronizačnej udalosti vhodnej k ustanoveniu spoločnej časovej základne naprieč zariadeniami komunikujúcimi po silovom vedení (PLC). V práci navrhnutá detekčná ...
 • Generátor signálu řízený AVR 

  Wiesner, Jiří
  Cílem práce bylo navrhnout univerzální funkční generátor, který by našel využití pro magnetizační a demagnetizační úlohy, nebo pro měření hystereze. Srdcem řídícího modulu je 8-mi bitový mikrokontrolér od firmy Atmel, ke ...
 • Implementace komunikačního rozhraní USB/LAN/WIFI 

  Voneš, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá implementací nejrozšířenějších moderních komunikačních rozhraní USB/LAN/WIFI pro ovládání inkubátoru přímo počítačem a také přes webové rozhraní. V semestrální práci je popsáno celkové ...
 • Impulzní proudový zdroj pro zábleskovou xenonovou výbojku 

  Nakládal, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh speciálního impulzního proudového zdroje, který slouží pro napájení xenonové výbojky s funkcí krátkodobého výkonové přebuzení. Impulzní zdroj bude součástí modernizovaného ...
 • Inkubátor s regulací teploty a vlhkosti 

  Hikaník, Matúš
  Táto práca sa zaoberá porovnaním typov a vlastností dostupných komerčne vyrábaných inkubátorov pre odchov exotického vtáctva. Snaží sa o nájdenie, čo možno najlepšie riešenie v tejto oblasti. Uvádza porovnania a výber ...
 • Inovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízení 

  Klement, Petr
  Bakalářská práce se zabývá inovací laboratorní úlohy, jménem Revize instalace a zařízení. Cílem je sestrojit zařízení, pomocí kterého bude možné simulovat chyby při revizním měření na spotřebiči. Úloha bude rozšířena o ...
 • Jednoduchý agropočítač 

  Pelikán, Michal
  Jednoduchý agropočítač je realizace řídícího počítače postřikového stroje v zemědělské technice. Úvod popisuje typy jednotlivých postřikovačů a jejich hlavní rozdíly. Hydraulické schéma zobrazuje rozložení regulátorů, ...
 • Laboratorní elektronická zátěž s USB rozhraním 

  Nepor, František
  Návrh a realizace elektronické zátěže řízené mikroprocesorem, s možností připojení přes USB. Zátěž má pracovní režimy konst I, konst U, konst R. Zařízení je určeno např. k měření vybíjecích křivek akumulátorů.
 • Laboratorní teploměr s čidlem Pt100 

  Konečný, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou dotykového měření teploty. Popisuje různé elektrické senzory teploty, které jsou rozděleny podle fyzikálních principů, na nichž pracují. U každého senzoru jsou uvedeny jeho vlastnosti, ...
 • Laboratorní úloha: Měření s osciloskopem 

  Malý, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem generátoru signálů pro laboratorní úlohu předmětu HELE. K návrhu bylo použito generátoru ICL 8038, který umožnuje generovat tři druhy signálů – sinus, obdélník a trojúhelník. Ve zvoleném ...
 • Laboratorní zdroj 

  Tománek, Radek
  Práce srovnává množství typů laboratorních zdrojů jak z hlediska výstupních parametrů, tak i částečně z jejich technického řešení a jejich možností použití. Tím jsou rozebrány používané metody v laboratorních zdrojích, na ...
 • Metrologie vzdušných iontů 

  Škvor, Martin
  Tato práce je zaměřena na měření koncentrace vzdušných iontú, které vytvářejí bytové ionizátory. K tomuto účelu bylo využito aspiračního kondenzátoru, který umožňuje měření malých proud v řádu až pA. K porovnání naměřených ...
 • Měření difúzního tenzoru 

  Hrmel, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie metodiky pre meranie difúzneho tenzoru s pomocou MR a experimentálne overenie na vybranom biologickom vzorku. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bola najskôr vyhodnotená ...
 • Měření iontových polí 

  Svozil, Radek
  Cílem semestrálního projektu je seznámení se s iontovými poli, kde a za jakých okolností vznikají i zanikají. Způsoby jejich měření. Bude rozebrána atmosféra a elektrické pole země. Složení atmosféry. Budu se věnovat ...
 • Mobilní jednotka germicidního zářiče 

  Procházka, Michal
  Germicidní záření je typem UV záření, které má schopnost ničit bakterie a mikroorganizmy. Dostupné germicidní lampy obvykle pracují na stejném principu jako běžné zářivky s tím, že vyzařují odlišné spektrum. Pro dosažení ...
 • Nabíječ Pb akumulátorů s automatickým cyklem 

  Moravec, Pavel
  Olověné akumulátory jsou i v 21.století stále významným a hojně využívaným typem akumulátorů. Tato práce se proto věnuje návrhu inteligentního nabíječe, který zajistí jejich rychlé, ale šetrné nabití s ohledem na maximální ...