Now showing items 1-3 of 3

 • Kontrola konzistence informací extrahovaných z textu 

  Stejskal, Jakub
  Tato práce je zaměřena na strojové techniky, které jsou využívány při zpracování přirozeného jazyka a extrakce informací z textu. Přibližuje obecné metody začínající zpracováním surového textu, až po extrakci vztahů ze ...
 • Performance Testing and Analysis of Qpid Dispatch Router 

  Stejskal, Jakub
  Výkonností testování aplikací nabírá v poslední době na důležitosti během vývoje všeho druhu. Tato práce mapuje základy testování výkonu, které jsou aplikovatelné na libovolné aplikace a následně analýzuje testování výkonu ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice dlouhodobého majetku 

  Stejskal, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti BZCompany international s. r. o. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování, účetním a daňovým odpisům a ...