Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků 

    Holcová, Eva
    Ve své práci se zabývám problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků. Cílem práce je, kromě shromáždění dostupných teoretických východisek, analýza vybrané společnosti, ...
  • Možnosti rozboru důchodové situace domácností na regionální úrovni 

    Stejskal, Ladislav; Stávková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-06)
    Purpose of the article: The paper deals with issue of evaluation of population’s income situation when selected segmentation criteria have been applied. Methodology/methods: Data for the analysis was gained from a national ...