Now showing items 1-6 of 6

 • Design kávovaru 

  Stejskal, Pavel
  Cílem této bakalářské práce, je vytvořit moderní design kávovaru, který by přinesl na jedné straně nevšední pohled na tvarové řešení celkového tělesa. Zároveň by nabídnul vylepšený proces přípravy kávy, který by zjednodušil ...
 • Design mobilního rentgenu 

  Stejskal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vytvořením designu mobilního nemocničního rentgenu. Na základě provedených analýz jsou navženy tři variantní studie designu, ze kterých je následně vybrána a detailně rozpracována finální varianta. ...
 • Kalkulace pojistné částky při pojišťování staveb 

  Stejskal, Pavel
  Práce se zabývá problematikou stanovení pojistné částky při pojištění rodinných domů. Pro tyto účely jsou použity tři postupy oceňování nemovitostí. Tyto postupy jsou porovnány s metodikami pojišťoven. Použité metody jsou ...
 • Kovové biokompatibilní materiály 

  Stejskal, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá kovovými biokompatibilními materiály, jejich chemickým složením, tepelným zpracováním, výslednými mechanickými vlastnostmi a možnostmi aplikace těchto materiálů. V úvodu práce jsou objasněny ...
 • Reakční syntéza objemových intermetalických materiálů z kineticky nanášených depozitů 

  Stejskal, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy intermetalických materiálů na bázi alu-minidů železa, niklu a titanu. Pracuje přitom s myšlenkou přípravy objemového materiálu reakční syntézou z objemového nástřiku základních ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Stejskal, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s provozovnou. Novostavba je situována v okrese Pelhřimov, katastrální území Černovice. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je rozdělen na dvě části spojené ...