Now showing items 1-2 of 2

  • Vyhledávací studie přeložky silnice I/34 Božejov-Pelhřimov 

    Stejskal, Roman
    Vyhledávací studie obchvatu obcí Myslotín, Ondřejov, Ústrašín jenž je součástí přeložky I/34 (mezinárodní tah E551). Komunikace je vedena v extravilánu a bude navazovat na plánovaný obchvat Pelhřimova. Obsahem práce je ...
  • Zjišťování izomorfizmu grafů v databázi 

    Stejskal, Roman
    Tato práce seznamuje s historií a základními pojmy teorie grafů. Popisuje problémy teorie grafů, možnou reprezentaci grafů a praktickou správu grafů v databázích. Zaměřuje se na problém izomorfizmu podgrafů a grafů. Uvádí ...