Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza přenosových vlastností VDSL 2 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem této práce je představení základních vlastností VDSL2. Popis jednotlivých profilů a možností přenosu (rychlost, dosah, využití, ...). Druhou částí této práce je vytvoření programu na ovládání generátoru šumu DLS-5800 ...
 • Hlukoměr pro embedded systémy 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem této práce je návrh a implementace hlukoměru pro emdedded systémy. Je vytvořeno hlukoměrové čidlo. Toto čidlo obsahuje mikrofon, mikrofonní předzesilovač a ADC převodník. Čidlo je připojeno k vývojovému kitu STM32F4 ...
 • Návrh a realizace vstupních a výstupních obvodů A/D a D/A převodníku pro zpracování zvukových signálů 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je návrh obvodového schématu vstupních a výstupních obvodů analogově – digitálních a digitálně – analogových převodníků určených ke zpracování nízkofrekvenčních signálů a jejich realizace. Po teoretickém ...
 • Posouzení stávajícího informačního systému firmy a návrh změn. 

  Stejskal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem firmy VVS s.r.o.. Jejím hlavním cílem je tento systém analyzovat a navrhnout možné řešení a zlepšení informačního systému s ohledem na firemní požadavky a ekonomické možnosti.
 • Zlepšení postupů firmy při realizaci zakázek 

  Stejskal, Tomáš
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá návrhom riešenia smerujúceho k zlepšeniu postupov firmy A-WebSys s.r.o. pri realizácii svojich zákaziek. Ciežom je znížiť pôsobiace riziká pri vypracovávaní budúcich projektov, zvýšiť ...