Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Kutílková, Andrea
    Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace na základě účetních výkazů. První část práce se zabývá teoretickými východisky k finanční analýze a použitým metodám. Analytická část ...