Now showing items 1-2 of 2

  • Fundamentální analýza vybraných akcií 

    Stejskalová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá stanovením vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s. pomocí metod fundamentální akciové analýzy. Teoretická část práce je zaměřená na objasnění základních pojmů a metod, které se ...
  • Zdaňování příjmů studentů ze závislé činnosti 

    Stejskalová, Lenka
    Bakalářská práce je zaměřená na zdaňování příjmů ze závislé činnosti studentů. Práce obsahuje metodiku stanovení základu daně a daňové povinnosti z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně odkazů na příslušnou ...