Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh motivačního programu v NH Glass, s.r.o. 

  Stejskalová, Pavla
  Cílem diplomové práce je zvýšení výkonnosti společnosti NH Glass, s.r.o., a to prostřednictvím inovovaného motivačního programu. Výše zmíněná firma působí ve sklářském průmyslu. V teoretické části je vymezena podstata a ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybraném podniku 

  Klimánková, Marina
  Cílem diplomové práce je návrh vhodných změn současného motivačního systému v gastronomickém podniku. Tyto změny by měly vést blíže k celkové spokojenosti zaměstnanců, ke kvalitnější komunikaci v interpersonálních vztazích ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny s rychlým občerstvením 

  Klimánková, Marina
  Bakalářská práce se zabývá založením nového podniku v oblasti pohostinství, konkrétně provozovny rychlého občerstvení. Pracuje se zde s analýzou současné situace na trhu, identifikují se příležitosti a možná rizika podnikání. ...
 • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Stejskalová, Pavla
  Bakalářská práce pojednává o tématu zhodnocení hospodaření obce, konkrétně o městě Světlá nad Sázavou. V první části práce obsahuje teoretické poznatky. V druhé části je provedena analýza rozpočtových příjmů a výdajů daného ...