Now showing items 1-4 of 4

 • Městská knihovna v Přerově 

  Steuer, Pavel
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Steuer, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Koncept je založen ...
 • PAMĚŤ POHRANIČNÍ KRAJINY 

  Zavřelová, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh otevřeného muzea 20. století a obnovení duchovního prostoru v místě bývalé obce Romavy v Jižních Čechách.
 • TRANSFORMACE AREÁLU BÝVALÉHO CUKROVARU VE ŠLAPANICÍCH 

  Bušová, Kateřina
  Urbanistická strategie možného rozvoje post–industriální lokality zatížené částečnou kontaminací půdy. Je řešen především rozsah a způsob transformace bývalého továrního areálu a jeho začlenění do struktury města Šlapanice. ...