Now showing items 1-9 of 9

 • Bezpečnost modelu manipulátoru 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá funkční bezpečnostní strojního zařízení, v našem případě modelem tří osého manipulátoru. Hlavním přínosem této práce je detailní provedení posouzení rizika dle platné legislativy a podrobný návrh bezpečnostních ...
 • CIP Safety 

  Šmoldas, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologie CIP a vytvořením laboratorní úlohy z komponentů založených na této technologii. Cílem práce je vytvoření literární rešerše o technologii CIP a jeho jednotlivých rozšíření ...
 • CIP Safety 

  Šindelek, Milan
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením strojního zařízení pomocí dostupných technologií. Obsahuje postup posouzení a snížení rizika stroje, návrh bezpečnostních opatření a jejich aplikaci. V jednotlivých částích jsou uvedeny ...
 • Common Industrial Protocol in machine safety 

  Štohl, Radek; Stibor, Karel (Elsevier, 2015-01-05)
  The authors discuss the Common Industrial Protocol (CIP), an instrument used on many types of networks, including EtherNet and DeviceNet. The CIP is classified into a large number of variants, for example CIP Safety, CIP ...
 • Hra piškvorky pomocí 2D manipulátoru 

  Maléř, Martin
  Diplomová práce se zabývá obnovou elektroinstalace 2D manipulátoru a jeho uvedením do chodu. Obsahuje popis samotného stroje, použitých komponent a jejich zapojení. Je v ní popsán princip dvou komunikačních sběrnic, které ...
 • Informační systém identifikace bezpečnostních systémů podle ČSN EN ISO 12100:2011 

  Janek, Samuel
  Táto práca sa zaoberá návrhom informačného systému, ktorý bude uľahčovať zber parametrov a ich následné použitie pri vyhodnocovaní bezpečnostných systémov. Pri návrhu budeme vychádzať hlavne z noriem EN ISO 13849 a EN ...
 • Posouzení rizik stroje dle ČSN 12100:2011 

  Steklý, Jakub
  Tato práce se zabývá bezpečností gravírovacího 3D stroje. Hlavním přínosem této práce je detailní provedení posouzení rizika dle platných norem. Dále podrobný návrh opatření pro splnění všech bezpečnostních požadavků. ...
 • Průmyslová síť IO-Link 

  Vávra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá snímači v průmyslové síti IO-Link. Cílem práce je navržení, sestavení a otestování demonstračního panelu společně s vhodnou laboratorní úlohou na otestování vlastností jednotlivých snímačů.
 • Řízení modelu pneumatického lisu 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá vylepšením modelu pneumatického lisu. Dokument obsahuje stručný popis modelu lisu. Dále se zaměřuje na dokončení lisovacího zařízení po stránce bezpečnosti a funkčnosti. V kapitole Volba instrumentace ...