Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce autosalonu v Jihlavě 

    Stloukal, Radim
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce autosalonu v obci Jihlava. Návrh byl vypracován ve dvou variantách. V prní variantě byla navržena konstrukce, jejíž hlavní nosný systém tvoří ocelové ...
  • Mostní konstrukce Droužkovice - příprava a organizace výstavby 

    Stloukal, Radim
    Tato diplomová práce se zabývá výstavbou mostní konstrukce přes R7 v obci Droužkovice. V rámci diplomové práce byla zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, finanční a časový plánu hlavního stavebního ...