Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce autosalonu v Jihlavě 

  Stloukal, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce autosalonu v obci Jihlava. Návrh byl vypracován ve dvou variantách. V prní variantě byla navržena konstrukce, jejíž hlavní nosný systém tvoří ocelové ...
 • Mostní konstrukce Droužkovice - příprava a organizace výstavby 

  Stloukal, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá výstavbou mostní konstrukce přes R7 v obci Droužkovice. V rámci diplomové práce byla zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, finanční a časový plánu hlavního stavebního ...
 • Předpjatý most v obci Velké Pavlovice 

  Stloukal, Radim
  Předmětem této práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice. Nosná konstrukce je řešena jako deska z předpjatého betonu o jednom poli, délky 16,85m. Součástí je také statický výpočet dle normy ...