Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zlepšení finančního plánování v podniku 

    Mazanec, Michal
    Finanční situace podniku a jeho hospodaření je sledována celou řadou ukazatelů a na jejich hodnoty se v časovém vývoji a souvislostech pohlíží tak, aby hodnocení firmy zobrazovalo celkovou ekonomickou situaci podniku, a ...