Now showing items 1-2 of 2

  • Robotický manipulátor prostředky CGA 

    Stodola, Marek
    V práci je definována konformní geometrická algebra, uvedeny jsou reprezentace geometrických objektů a možnosti jejich geometrických transformací. Konformní geometrická algebra je aplikována na výpočet dopředné kinematiky ...
  • Trojrozměrná kinematika očních pohybů 

    Stodola, Marek
    Cílem práce je popsat oční pohyby a obecnou pozici očí aparátem geometrických algeber. Úvodní část obsahuje teorii, týkající se příslušné geometrické algebry. Dále je uvedena klasifikace očních pohybů a pojmy, které jsou ...