Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace vybraných pojistných produktů 

    Vlachová, Martina
    Diplomová práce zkoumá možnosti inovace či zavedení nového pojistného produktu na českém pojistném trhu. V teoretické části je uveden přehled základních pojmů v pojišťovnictví, dělení jednotlivých pojistných produktů a ...