Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Stojaspalová, Vendula
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti CZECHmetal spol. s r. o. za období 2011–2015. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. ...
  • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

    Stojaspalová, Vendula
    Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout podobu implementace modelu Balance Scorecard pro vybranou společnost CZECHmetal spol. s r. o., která má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ...