Now showing items 1-20 of 29

 • Ambulantní monitor srdečního rytmu 

  Majerík, Peter
  Práce se zabývá návrhem zařízení na monitorování čtyř signálů, které jsou přiváděné ze sond na snímání EKG, PPG a krevního tlaku. Práce je zaměřena hlavně na hardwarový návrh zařízení, kde nejdůležitější roli sehrává výběr ...
 • Ambulantní monitor srdečního rytmu 

  Vaníček, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací prototypu mobilního, bateriově napájeného zařízení, jež je podle zadání schopno periodicky zaznamenávat elektrokardiogram a fotopletysmogram, případně krevní ...
 • Demonstrační kit technologie Keeloq 

  Fujdiak, Radek
  Bakalářská se zabývá návrhem a vytvořením simulačního prostředí pro zabezpečovací technologii KeeLoq po hardwarové i softwarové stránce. V teto práci jsou zmíněny součastné metody zabezpečení dálkových ovladačů a popsána ...
 • Diagnostika automobilu na mobilních telefonech s OS Google Android 

  Šťastný, Petr
  Práce se zabývá zobrazením informací z palubního počítače na mobilních přístrojích s operačním systémem Android. Přenos informací je realizován pomocí integrovaného obvodu ELM327, připojeného k Bluetooth modulu pro bezdrátovou ...
 • Digitální AM/FM vysílač 

  Kováč, Marek
  Táto diplomová práca je zameraná na teoretický popis aj praktickú realizáciu softwarovo definovaného vysielača. Hlavným zámerom práce bolo skonštruovať funkčný prototyp softwarovo definovaného vysielača v pásme FM. Teoretická ...
 • Elektronický geocaching 

  Průcha, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na elektronizaci celosvětově známé hry geocaching. Obsahuje úvod do klasického geocachingu, analýzu současného stavu a návrh elektronické podoby. Elektronizace je navrţena na základě čipové karty ...
 • Implementace protokolu ACP do operačního systému L4 

  Kolarík, Tomáš
  Práce se zabývá implementací protokolu ACP, který slouží k řízení přístupu pro operační systém založený na mikrojádře L4. Teoretická část práce se zabývá možnostmi řízení přístupu v počítačových sítích. Pozornost je se ...
 • Interface pro diagnostickou sběrnici (SMBus/I2C) pro akumulátory 

  Pintér, Zoltán
  Diplomová práca sa v prvej kapitole venuje analýze problémov pri návrhu zariadenia, ako sú jednotlivé kroky postupu návrhu zariadenia a výber najvhodnejšej možnosti. Zaoberá sa analýzou zadania a požiadaviek na zariadenie, ...
 • Internetový systém pro odesílání novinek emailem 

  Horák, Michael
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaciinternetového systému pro odesílání novinek e-mailem. Zejména se zaměřuje na práci s kontakty a jejich seskupování do skupin, editaci předpřipravených textů a samotné ...
 • Laboratorní úloha pro experimenty se systémem Keeloq 

  Kočíř, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními problémy technologie bezdrátového ovládání. Na tomto základě je navržena laboratorní úloha pro experimenty se systémem KeeLoq. Koncept laboratorní úlohy je zdůvodněn a je k ...
 • Meřicí přípravek připojitelný přes rozhraní USB 

  Flek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí a sestrojení optimálního elektrického zapojení, které bude suplovat funkci digitálního osciloskopu. Práci je moţné rozdělit na 3 části, první část je věnována problematice vzorkování ...
 • Měřič variability tepové frekvence 

  Süss, Ivo
  Cílem bakalářské práce bylo vyvinout zařízení, které bude přijímat signál ze sporttesterého pásu a následně bude tento signál zpracovávat. Měřič je postaven na vývojovém kitu STM32 Primer2. Pro příjem signálů ze sporttesterových ...
 • Měřič variability tepové frekvence 

  Starzyczny, Radek
  Cílem práce bylo vytvořit modul umožňující příjem a následné zpracování HRV (Heart Rate Variability) signálu z hrudních pásu sporttesteru. Modul je koncepčně řešen jako rozšiřující karta pro vývojový kit STM32-Primer2. Pro ...
 • Modul elektrické zabezpečovací ústředny s komunikátorem Ethernet 

  Strašil, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem ústředny elektrické zabezpečovací signalizace, vybavené rozhraním Ethernet. Jsou rozebrána současná řešení ústředen elektrické zabezpečovací signalizace a současné způsoby využití komunikace ...
 • Modul pro záznam zvuku 

  Strašil, Ivo
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat autonomní hardwarový modul pro záznam a reprodukci zvuku. Zařízení je řešeno jako kompaktní prvek pro vestavbu do základní desky cílové aplikace. Vstupní analogová zvuková data ...
 • Návrh řešení inteligentního domu s bezdrátovými senzory 

  Macháček, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh systému pro řízení inteligentního domu založeného na platformě Raspberry Pi. Práce obsahuje návrh expanzní desky pro rozšíření GPIO portu Raspberry Pi. Expanzní deska zahrnuje množství ...
 • Návrh zařízení s rozhraním USB 

  Klír, Tomáš
  V teoretické části této diplomové práce je rozebráno rozhraní USB 2.0, včetně USB OTG. Jsou zde uvedeny především vlastnosti, které je vhodné znát pro návrh zařízení využívající USB. Stručně je zde uvedena i struktura ...
 • Nouzové tlačítko pro seniory 

  Verbík, Josef
  Diplomová práce Nouzové tlačítko pro seniory se zabývá návrhem a realizací systému pohotovostní signalizace. Systém tvoří osobní programovatelné digitální hodinky s bezdrátovým rozhraním a PC se softwarem zpracovávající ...
 • Platební systém pro operační systém Android 

  Iľko, Pavol
  Začiatok práce sa zaoberá zhromažďovaním všeobecných informácií (súčasné platobné systémy, zabezpečenie, možné útoky), ktoré vytvárajú teoretický podklad nutný k ďalšej praktickej činnosti. Práca následne detailne popisuje ...
 • Přenosná universalní časomíra pro sport 

  Jacko, Róbert
  Bakalárska práca s názvom „Univerzálna časomiera pre šport“ sa zaoberá problematikou merania času na športových podujatiach. V práci je zahrnutý prehľad vývinu časomernej techniky, praxou stanovené požiadavky na časomerné ...