Now showing items 1-4 of 4

 • Kritická sektorová analýza trhu s pohonnými hmotami 

  Jaroš, Martin
  Ve své práci analyzuji trh s pohonnými hmotami v České republice z pohledu nabídky čerpacích stanic a poptávky spotřebitelů. Jedná se o oligopolní tržní strukturu, kde přední místa zaujímají převážně zahraniční značky. Typ ...
 • Návrh marketingové strategie firmy BRUNENSIS.cz, spol. s r.o. 

  Jaroš, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro konkrétní společnost. První část práce je věnována teoretickým východiskům, pro lepší pochopení dané problematiky, na což je v praktické části navázáno analýzou ...
 • Návrh marketingové strategie pro získání nových zákazníků 

  Strašil, Pavel
  Cílem diplomové práce je analýza současné marketingové strategie firmy Strašil a vyhotovení marketingového kvantitativnímu výzkumu. Na základě zjištěných skutečností je potom snahou autora navrhnout takové návrhy řešení, ...
 • Návrh softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu 

  Strašil, Pavel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu tzn. Break Even Point (BEP) analýzy. Práce tedy prozkoumává náklady maloobchodní firmy domácích potřeb a poukazuje na ...