Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza měření PID degradace FV modulů na bázi křemíku 

  Baklík, Radim
  Diplomová práce se zabývá krystalickými fotovoltaickými moduly v návaznosti na fenomén PID. Práce se zaměřuje na metody zkoumání měnících se elektrických veličin, jako je paralelní odpor a svodový proud, při probíhající ...
 • Analýza PID fotovoltaických elektráren v ČR 

  Hamr, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou shrnuty základní poznatky o konstrukční technologi řešení fotovoltaických, zařízení, které trpí degradací vlivem potenciálu. Jsou zde popsány možná řešení omezení potenciálové indukované degradace ...
 • Development Of Stable Perovskite Cells 

  Strachala, Dávid; Kratochvíl, Matouš; Hylský, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The main purpose of the work is to find an optimal way for the preparation of stable perovskite photovoltaic cell. Ten solar cells have been created with the active area consisting of CH3NH3PbI3 and CH3NH3PbI3-2Cl2 solutions. ...
 • The Effect Of Pid On Photovoltaic Cells 

  Strachala, Dávid; Hylský, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work deals with the Potential-Induced Degradation (PID) of the silicon photovoltaic modules and cells (PID shortly). The cause of PID degradation is in a migration of positive sodium ions from the protective glass, ...
 • Methods for recycling photovoltaic modules and their impact on environment and raw material extraction 

  Strachala, Dávid; Hylský, Josef; Vaněk, Jiří; Fafilek, Günter; Jandová, Kristýna (Acta Montanistica Slovaca, 2017-12-11)
  This work deals with methods of recycling of photovoltaic modules and evaluates contribution of recycling to the environment and reduction of raw materials extraction. The article describes the materials needed to manufacture ...
 • Modifikace struktury křemíkových solárních článků 

  Strachala, Dávid
  Cílem práce je vytvořit ucelený přehled o křemíkovém monokrystalickém solárním článku z hlediska fyzikálního principu a sledu technologických operací nutných k jeho výrobě. Vliv jednotlivých výrobních kroků je diskutován ...
 • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu 

  Darebný, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaické přeměně energie, zařízeních a materiálech, které se ve fotovoltaice používají. Hlavním cílem této práce je zorientovat čtenáře ve fotovoltaických ...
 • Perovskite Photovoltaic Cell With 72% Conversion Efficiency 

  Strachala, Dávid; Hylský, Josef; Kadlec, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The main purpose of the work is to find an optimal way for the preparation of the perovskite photovoltaic cell with high conversion efficiency. An active perovskite layer is form as CH3NH3PbI3-2Cl2. In total has been created ...
 • Přípava Grätzelova solárního článku 

  Gerlich, Jakub
  Bakalárska práca rieši problematiku farbivami senzibilizovaných solárnych článkov. Práca uvádza princíp fungovania týchto článkov. Ďalej rozoberá použitie rôznych typov farbív, protielektród, elektrolytov a vodivých skiel. ...
 • Příprava perovskitového solárního článku 

  Lunga, Jiří
  Práce pojednává o teorii přípravy perovskitových solárních článků. Jak o základních strukturách, tak o konkrétních typech přípravy a možnosti reprodukovatelnosti výsledků. Ve třetí části práce je popsána kompletní příprava ...
 • Studium změny vlastností perovskitovských fotovoltaických článků za dobu jejich života 

  Dvořák, Tomáš
  Práce pojednává o problematice perovskitových solárních článků. V úvodu se zabývá historií solárních článků, následně se věnuje jejich generacím, principu a také veličinám měřeným u fotovoltaických článků. V další části ...
 • Vytváření tenkých kovových vrstev magnetronovým naprašovacím zařízením 

  Rogozhnikova, Mariia
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis magnetronového naprašovacího zařízení NP 12 pro depozici tenkých kovových vrstev. V práci je nejprve uvedena problematika kovových vrstev, následuje přehled metod jejich vytváření ...