Now showing items 1-2 of 2

  • Lepení plechů a jejich testování 

    Straka, Jan
    Cílem této bakalářské práce je navržení vybraných zátěžových zkoušek pro lepené spoje u zadaného ocelového plechu DC01 v laboratorních podmínkách a porovnání pevnosti odmaštěných spojů technickým lihem a neodmaštěných ...
  • Návrh nástroje pro vystřižení tvarového přístřihu 

    Straka, Jan
    Práce předkládá konstrukční návrh postupového střižného nástroje pro výrobu tvarových přístřihů z plechu Usibor 1500 (22MnB5) o tloušťce 1,5 mm. Nástroj je navržen pomocí softwaru CATIA V5 ve spolupráci s firmou Žďas, a.s. ...