Now showing items 1-5 of 5

 • Měření tíhy s využitím LTCC technologie 

  Straka, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tíhy vytvořeného na keramice nízkých teplot. Snímač tíhy převádí měřenou fyzikální veličinu na elektrický signál. Ke snímání tíhy se používají senzory tenzometrické, kapacitní a ...
 • Pájení laserovou diodou 

  Straka, Michal
  ato práce se zabývá problematikou pájení pomocí laserové diody. Teoretická část shrnuje obecné a získané poznatky o technologii pájení a materiálech, které se v tomto procesu vyskytují. Dále popisuje faktory, které ovlivňují ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Straka, Michal
  Diplomová práce řeší návrh a zavedení manažerského informačního systému, zaměřeného na sledování produktivity práce ve firmě. Jejím hlavním cílem je, na základě analýzy současného stavu, vytvořit nový, samostatně fungující, ...
 • Typový projekt elektroinstalace pro rodinný dům využívající fotovoltaický systém 

  Straka, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu s využitím fotovoltaického systému. Nejprve si objasníme princip funkce fotovoltaických panelů, základní pojmy a problematiku fotovoltaických systémů. Dále si ...
 • Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích 

  Straka, Michal
  Diplomová práce se zabývá užitím fotovoltaických ostrovních systémů. Nejprve jsou objasněny problémy spojené s výkonovým a energetickým potenciálem, jednotlivé komponenty fotovoltaického systému, dimenzování fotovoltaických ...