Now showing items 1-11 of 11

 • Administrativní budova s výrobnou nábytku 

  Neuner, Jakub
  Diplomová práca rieši návrh administratívnej budovy s výrobnou nábytku. Stavba je situovaná v Brne v katastrálnom území Horní Heršpice. Objekt je dispozične a konštrukčne rozdelený na dve časti, výrobnú halu a administratívnu ...
 • Dřevěná rozhledna 

  Lecián, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné konstrukce dřevěné rozhledny na kopci Hostýn. Tvar konstrukce je velmi blízký rotačnímu hyperboloidu. Půdorysný tvar rozhledny je pravidelný osmiúhelník, jehož ...
 • Konstrukce horského hotelu v Beskydech 

  Danelová, Veronika
  Diplomová práce představuje návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce horského hotelu v oblasti Trojmezí u Hrčavy. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím. Půdorys je ve tvaru neúplného osmiúhelníku ...
 • Lesní vyhlídková věž v Beskydech 

  Kamrádová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné konstrukce vyhlídkové věže v Beskydech. Objekt má půdorys ve tvaru devítiúhelníku s vnitřním nezastřešených prostorem. Výška vyhlídkové věže je 38,5m, po celé ...
 • Mateřská školka v Jihlavě 

  Vystrčil, Jan
  Diplomová práce zpracovává prováděcí projektovou dokumentaci ke stavbě Mateřské školy. Budova je umístěna v okrajové části města Jihlavy. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V budově se nachází dvě samostatná ...
 • Vícepodlažní budova 

  Stavrovský, Jiří
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o šestipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 35,2 x 83,2 metrů a výšce 18,5 metrů. Statický výpočet je řešen kombinací ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Plačková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením dřevěné nosné konstrukce víceúčelové sportovní haly. Tento objekt se nachází v lokalitě Svitavy. Půdorysné rozměry jsou 51,4 m x 80 m. Výška od terénu k vrcholu konstrukce ...
 • Víceúčelový objekt v Plzni 

  Perhalová, Anna
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelového objektu v Plzni. Jedná se o kupoli sestávající ze zakřivených žeber v radiálním uspořádání nad trojúhelníkovým půdorysem, ...
 • Výstavní galerie v Olomouci 

  Morcinková, Eliška
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce Výstavní galerie v Olomouci. Budova je nepravidelného půdorysu s největším rozpětím 50 m. Nosná konstrukce dosahuje v nejvyšším bodě 14,6 m. Hlavní konstrukční ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Stehlíková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dřevěné konstrukce víceúčelového sportovního objektu s rozpětím 40 m a délkou 60 m. Návrh objektu je umístěn v lokalitě Ústí nad Orlicí. Hala má tvar obloukové ...
 • Železniční most 

  Jirkovská, Eva
  Práce se zabývá návrhem a statickým posouzením ocelového železničního mostu s rozpětím 36,6 m. Most se nachází na dvoukolejní koridorové trati Košice - Púchov. Je tvořený dvěma svařovanými mostními konstrukcemi spojenými ...