Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Šťastná, Kristýna
    Bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, se zaměřuje na zhodnocení společnosti YCNEGA technologies s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy. Práce obsahuje vyhodnocení ...
  • Marketingová a prodejní strategie firmy 

    Sedlář, Jakub
    Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s prodejní a marketingovou strategií Obsahuje návrh takové marketingové strategie, jejímž cílem je zvýšit prodej a ziskovost firmy.