Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

    Picková, Kateřina
    Bakalářská práce se zaměřuje na řešení problému konkrétního podnikatele s vymáháním pohledávek. Práce se zabývá teoretickým vymezením pohledávky a to z hlediska právního a ekonomického. Dále se v teoretické části nacházejí ...
  • Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě 

    Dědičová, Petra; Rygelová, Pavla; Marek, Jiří; Skůpa, Jan; Bartošek, Miroslav; Fabián, Ondřej; Kotouček, Jiří; Masár, Ivan; Melicharová, Lucie; Myška, Matěj; Němečková, Lenka; Plch, Lukáš; Rákosník, Jiří; Simandlová, Tereza; Straková, Lucie; Suber, Peter; Syrová, Radka; Vávrová, Markéta; Vtípil, Adam (Nakladatelství VUTIUM, 2016-09-14)
    Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím si klade za cíl zmapovat situaci v České republice a ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v posledních letech usiluje ...