Now showing items 1-2 of 2

  • Měření teplotních profilů SMD pouzder 

    Strapko, Jaroslav
    Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým tepelným manažmentom a jeho využitím pri výpočtoch teplotného profilu v peci pri použití rôznych typov puzdier SMD (PLCC, 1206) z hľadiska tepelných kapacít na testovacej DPS. Ukazuje ...
  • Systém pro stabilizaci teploty 

    Strapko, Jaroslav
    Predkladaná práca sa zaoberá vytvorením zariadenia pre stabilizáciu teploty lubovolného systému pomocou Peltiérovho článku riadeného mikrokontrolérom.