Now showing items 1-2 of 2

  • Termické zpracování odpadů s využitím tepla 

    Strapko, Tibor
    Bakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů nakládání s odpady v dnešní době, a to jejich termickým využitím, s detailnějším pohledem na zařízení využívající tyto druhotné suroviny coby plnohodnotný zdroj energie ...
  • Výroba obnovitelné energie z odpadů 

    Strapko, Tibor
    Diplomová práce se zabývá tematikou výroby obnovitelné energie z odpadů. Odpad je velmi heterogenní směs a skládá se z velkého množstva látek s odlišným původem. Tento může být buď fosilní, nebo biogenní. Právě látky ...