Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu ve společnosti REDA, a.s. 

    Wolf, David
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu ve společnosti REDA, a.s., která se zabývá výrobou, potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce obsahuje teoretickou ...
  • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

    Wolf, David
    Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. ...