Now showing items 1-20 of 23

 • Analytický model dynamiky bicího mechanismu palné zbraně 

  Tkadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením analytického modelu dynamiky bicího mechanismu palné zbraně sloužícího pro návrh jednotlivých členů mechanismu tak, aby došlo ke spolehlivé iniciaci zápalky. Tento analytický model ...
 • Design of a frictionless magnetorheological damper with a high dynamic force range 

  Macháček, Ondřej; Kubík, Michal; Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan (SAGE, 2019-03-19)
  This article discusses an increase in dynamic force range in a spring-damper unit achieved by elimination of sealings´ friction. This friction is a part of damping force that cannot be controlled; therefore, it is undesirable ...
 • Experimentální zjištění doby odezvy MR tlumiče s modifikovaným pístem 

  Kučera, Petr
  Tato práce se zabývá měřením odezvy magnetoreologického tlumiče. V úvodní části byl proveden průzkum současné situace, popsána současná konstrukční řešení pasivních tlumičů, z nichž MR tlumiče vycházejí. Byla zde také ...
 • Hlukové zkoušky motorových vozidel 

  Kopecký, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hlukovými zkouškami, které jsou aplikovány na motorová vozidla. Nejprve jsme seznámeni se základní problematikou akustiky, následuje rozdělení zkoušek podle způsobu měření se stručným popsáním ...
 • Influence of response time of magnetorheological valve in Skyhook controlled three-parameter damping system 

  Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan; Macháček, Ondřej; Kubík, Michal (SAGE Publications, 2018-11-16)
  A three-parameter suspension system is often used for vibration isolation of sensitive devices especially in a space industry. This article describes the three-parameter suspension system with magnetorheological valve ...
 • Konstrukce vodního chlazení MR spojky 

  Musil, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou vodního chlazení pro magnetoreologickou spojku. Problém chlazení MR spojky byl řešen návrhem několika variant, ze kterých byla nakonec vybrána ta nejlepší. Byl vytvořen model a následně ...
 • Magnetoreologický tlumič pro formuli Student 

  Dlápal, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním funkčního vzorku magnetoreologického tlumiče pro vozidlo kategorie Formule Student. Cílem bylo navrhnout a otestovat tlumič s obdobnými tlumicími vlastnostmi, jako ...
 • Mechanická konstrukce elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti 

  Sušovský, Martin
  Tato bakalářská práce přináší komplexní pohled na elektromagnetické ventily v osobních automobilech. Poskytuje bližší informace o jejich funkcích a činnostech v rámci důležitých částí automobilů. Práce je zaměřená především ...
 • Měření opotřebení tlumiče s magnetoreologickou kapalinou 

  Žáček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem měření abrazivity magnetoreologických kapalin a jejich působení na tlumič kmitání. Dle současného poznání se abrazivita magnetoreologických kapalin měří mnoha způsoby. Pro tento test ...
 • Návrh konstrukce inverzního kyvadla 

  Kukla, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci inverzního kyvadla a experimentálně ověřit jeho funkčnost. Návrh byl řešen softwarem MATLAB Simulink a ověření spočívalo v otočení kyvadla o 360°. V práci je popsáno funkční zařízení, ...
 • Návrh konstrukce zadního nárazníku osobního vozidla 

  Tomeš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rešerší problematiky nárazníků osobních automobilů. Soustředí se především na nárazové testy RCAR a v současnosti používané konstrukce nárazníků osobních vozidel. Na základě poznatků z rešerše ...
 • Návrh magnetického obvodu rychlého magnetoreologického tlumiče bez použití feritů 

  Strmiska, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vývojem nové generace magnetických obvodů rychlých magnetoreologických (MR) tlumičů, které nebudou využívat problematických feritových materiálů. Pro zajištění krátké časové odezvy je nutné zabránit ...
 • Návrh pístní skupiny rychlého magnetoreologického tlumiče s využitím technologie selective laser melting 

  Vítek, Petr
  Diplomová práce se zabývá vývojem magnetického obvodu Magnetoreologických (MR) tlumičů s krátkou časovou odezvou. Pro dosažení krátké časové odezvy bylo zvoleno tvarového přístupu, kdy geometrie magnetického obvodu byla ...
 • Návrh pohonu oběžného kola ventilátoru pro dozrávací komoru 

  Dvořáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu radiálního ventilátoru se svislou osou rotace oběžného kola, který je určený pro dozrávací komoru. V úvodní části jsou stručně popsány druhy, části a princip fungování ...
 • Návrh semiaktivního odpružení horského kola 

  Mráz, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem semiaktivního odpružení horského kola využívajícího MR tlumič. V rešeršní části práce jsou shrnuty současné poznatky z problematiky pasivního a semiaktivního odpružení horských kol ...
 • Optimalizace regulačního algoritmu MR tlumiče 

  Strecker, Zbyněk
  Tato práce se zabývá využitím magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu kola automobilu. Semiaktivní řízení závěsu může vylepšit jízdní komfort resp. bezpečnost jízdy na úroveň, která je s běžným pasivním nastavením ...
 • Řešení elektronického řazení pro převodovku COMEX 

  Crhová, Hana
  Tématem této bakalářské práce je návrh řazení vozidla pro tělesně postižené, s důrazem na jednoduchost řazení převodových stupňů. V první části práce je provedeno srovnání vozidla Elbee s ostatními vozidly dané kategorie. ...
 • Sedimentace MR kapaliny při startu nového vesmírného nosiče 

  Berka, Pavel
  Práce se zabývá experimentálním zjištěním míry sedimentace magnetoreologické (MR) kapaliny, vystavené účinkům zrychlení 1-6 G, čímž je simulováno přetížení při startu vesmírného nosiče. Cílem práce je poskytnout nové ...
 • Studium sedimentace MR kapalin pro kosmické aplikace 

  Vančurová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním určením vlivu velikosti železných částic na rychlost sedimentace magnetoreologických (MR) kapalin. Jsou zde zkoumány MR kapaliny od tří výrobců: Liquids Research Limited ...
 • Testování sportovního automobilového odpružení 

  Čípek, Pavel
  Tato práce se zabývá testováním sportovního automobilového odpružení, resp. testováním rychlého magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu odpovídajícímu čtvrtinovému modelu automobilu. Použitý rychlý magnetoreologický ...