Now showing items 1-17 of 17

 • Automobilové systémy řízené ECU 

  Kadlec, Martin
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti automobilových elektronicky řízených systémů doplněný vymezením trendů budoucího vývoje. První část práce popisuje základní pojmy v dané problematice. ...
 • Hlukové zkoušky motorových vozidel 

  Kopecký, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hlukovými zkouškami, které jsou aplikovány na motorová vozidla. Nejprve jsme seznámeni se základní problematikou akustiky, následuje rozdělení zkoušek podle způsobu měření se stručným popsáním ...
 • Influence of response time of magnetorheological valve in Skyhook controlled three-parameter damping system 

  Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan; Macháček, Ondřej; Kubík, Michal (SAGE Publications, 2018-11-16)
  A three-parameter suspension system is often used for vibration isolation of sensitive devices especially in a space industry. This article describes the three-parameter suspension system with magnetorheological valve ...
 • Konstrukce nízkotlakého pístového reometru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá konstrukcí nízkotlakého reometru určeného pro experimentální zjišťování vlastností magnetoreologické (MR) kapaliny při dlouhodobé zátěži. V první části práce je krátce MR kapalina představena. Dále je ...
 • Mechanická konstrukce elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti 

  Sušovský, Martin
  Tato bakalářská práce přináší komplexní pohled na elektromagnetické ventily v osobních automobilech. Poskytuje bližší informace o jejich funkcích a činnostech v rámci důležitých částí automobilů. Práce je zaměřená především ...
 • Návrh konstrukce zadního nárazníku osobního vozidla 

  Tomeš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rešerší problematiky nárazníků osobních automobilů. Soustředí se především na nárazové testy RCAR a v současnosti používané konstrukce nárazníků osobních vozidel. Na základě poznatků z rešerše ...
 • Návrh magnetického obvodu rychlého magnetoreologického tlumiče bez použití feritů 

  Strmiska, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vývojem nové generace magnetických obvodů rychlých magnetoreologických (MR) tlumičů, které nebudou využívat problematických feritových materiálů. Pro zajištění krátké časové odezvy je nutné zabránit ...
 • Návrh nastavitelného předstihu pro zkušební motor Subaru Robin EH34 

  Gášek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí mechanismu stavitelné-ho předstihu pro motor Subaru Robin EH34, jež je součástí experimentální stanice TecQuipment TD301. V úvodu dává přehled o základní teorii spojené ...
 • Návrh pístní skupiny rychlého magnetoreologického tlumiče s využitím technologie selective laser melting 

  Vítek, Petr
  Diplomová práce se zabývá vývojem magnetického obvodu Magnetoreologických (MR) tlumičů s krátkou časovou odezvou. Pro dosažení krátké časové odezvy bylo zvoleno tvarového přístupu, kdy geometrie magnetického obvodu byla ...
 • Návrh pohonu oběžného kola ventilátoru pro dozrávací komoru 

  Dvořáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu radiálního ventilátoru se svislou osou rotace oběžného kola, který je určený pro dozrávací komoru. V úvodní části jsou stručně popsány druhy, části a princip fungování ...
 • Návrh semiaktivního odpružení horského kola 

  Mráz, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem semiaktivního odpružení horského kola využívajícího MR tlumič. V rešeršní části práce jsou shrnuty současné poznatky z problematiky pasivního a semiaktivního odpružení horských kol ...
 • Rekonstrukce testeru tlumičů 

  Smejkal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. Úvod je věnován základnímu popisu tlumičů. Dále je pak pojednáno o bezdemontážních a demontážních testrech, ...
 • Řešení elektronického řazení pro převodovku COMEX 

  Crhová, Hana
  Tématem této bakalářské práce je návrh řazení vozidla pro tělesně postižené, s důrazem na jednoduchost řazení převodových stupňů. V první části práce je provedeno srovnání vozidla Elbee s ostatními vozidly dané kategorie. ...
 • Studium sedimentace MR kapalin pro kosmické aplikace 

  Vančurová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním určením vlivu velikosti železných částic na rychlost sedimentace magnetoreologických (MR) kapalin. Jsou zde zkoumány MR kapaliny od tří výrobců: Liquids Research Limited ...
 • Trvanlivostní test magnetoreologické kapaliny za vysoké teploty 

  Grygárek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá chováním magnetoreologické kapaliny během trvanlivostního testu. V první části jsou popsány základní vlastnosti MR kapalin a je definován parametr LDE (Lifetime Dissipated Energy) sloužící ...
 • Vývoj elektronického parkovacího systému 

  Šmíd, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem elektronického parkovacího systému, který má sloužit k navigaci řidičů na nejbližší volná místa, pomocí Arduino platformy. Úvodní část se zabývá přehledem současného stavu poznání. ...
 • Vzdálené monitorování motorových vozidel 

  Strecker, Zbyněk
  Cílem této práce je navrhnout levné a efektivní zabezpečovací zařízení do automobilu, jehož maximální proud v hlídacím stavu bude do 1mA. Je provedeno základní rozdělení autoalarmů a popsány jejich hlavní výhody a nevýhody. ...