Now showing items 1-20 of 32

 • Analytický model dynamiky bicího mechanismu palné zbraně 

  Tkadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením analytického modelu dynamiky bicího mechanismu palné zbraně sloužícího pro návrh jednotlivých členů mechanismu tak, aby došlo ke spolehlivé iniciaci zápalky. Tento analytický model ...
 • Automobilové systémy řízené ECU 

  Kadlec, Martin
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti automobilových elektronicky řízených systémů doplněný vymezením trendů budoucího vývoje. První část práce popisuje základní pojmy v dané problematice. ...
 • Design of a frictionless magnetorheological damper with a high dynamic force range 

  Macháček, Ondřej; Kubík, Michal; Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan (SAGE, 2019-03-19)
  This article discusses an increase in dynamic force range in a spring-damper unit achieved by elimination of sealings´ friction. This friction is a part of damping force that cannot be controlled; therefore, it is undesirable ...
 • Experimentální zjištění doby odezvy MR tlumiče s modifikovaným pístem 

  Kučera, Petr
  Tato práce se zabývá měřením odezvy magnetoreologického tlumiče. V úvodní části byl proveden průzkum současné situace, popsána současná konstrukční řešení pasivních tlumičů, z nichž MR tlumiče vycházejí. Byla zde také ...
 • Hlukové zkoušky motorových vozidel 

  Kopecký, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hlukovými zkouškami, které jsou aplikovány na motorová vozidla. Nejprve jsme seznámeni se základní problematikou akustiky, následuje rozdělení zkoušek podle způsobu měření se stručným popsáním ...
 • Influence of response time of magnetorheological valve in Skyhook controlled three-parameter damping system 

  Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan; Macháček, Ondřej; Kubík, Michal (SAGE Publications, 2018-11-16)
  A three-parameter suspension system is often used for vibration isolation of sensitive devices especially in a space industry. This article describes the three-parameter suspension system with magnetorheological valve ...
 • Konstrukce nízkotlakého pístového reometru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá konstrukcí nízkotlakého reometru určeného pro experimentální zjišťování vlastností magnetoreologické (MR) kapaliny při dlouhodobé zátěži. V první části práce je krátce MR kapalina představena. Dále je ...
 • Konstrukce vodního chlazení MR spojky 

  Musil, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou vodního chlazení pro magnetoreologickou spojku. Problém chlazení MR spojky byl řešen návrhem několika variant, ze kterých byla nakonec vybrána ta nejlepší. Byl vytvořen model a následně ...
 • Konstrukce zařízení pro odmagnetování MR tlumiče pro Hyundai 

  Batelka, Jiří
  Cílem práce bylo nalezení vhodného způsobu odmagnetování MR tlumiče. K dosažení tohoto cíle bylo sestaveno zařízení založené na Arduinu DUE a zkoumány vlivy nastavitelných parametrů na výslednou remanenci po odmagnetování. ...
 • Magnetoreologický tlumič pro formuli Student 

  Dlápal, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním funkčního vzorku magnetoreologického tlumiče pro vozidlo kategorie Formule Student. Cílem bylo navrhnout a otestovat tlumič s obdobnými tlumicími vlastnostmi, jako ...
 • Mechanická konstrukce elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti 

  Sušovský, Martin
  Tato bakalářská práce přináší komplexní pohled na elektromagnetické ventily v osobních automobilech. Poskytuje bližší informace o jejich funkcích a činnostech v rámci důležitých částí automobilů. Práce je zaměřená především ...
 • Metodika odmagnetování pístu sportovního magnetoreologického tlumiče 

  Strmiska, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá hledáním ideálních metod odmagnetování. V úvodu je nastíněna problematika magnetoreologických (MR) tlumičů. Dále je z dostupných zdrojů zjišťováno, jaké jsou vhodné způsoby demagnetizace. ...
 • Měření opotřebení tlumiče s magnetoreologickou kapalinou 

  Žáček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem měření abrazivity magnetoreologických kapalin a jejich působení na tlumič kmitání. Dle současného poznání se abrazivita magnetoreologických kapalin měří mnoha způsoby. Pro tento test ...
 • Návrh konstrukce inverzního kyvadla 

  Kukla, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci inverzního kyvadla a experimentálně ověřit jeho funkčnost. Návrh byl řešen softwarem MATLAB Simulink a ověření spočívalo v otočení kyvadla o 360°. V práci je popsáno funkční zařízení, ...
 • Návrh konstrukce MR tlumiče do odpružené vidlice kola 

  Salva, Matúš
  V horskej cyklistike je predné odpruženie dôležitý komponent, ktorý zaisťuje komfort a bezpečnosť jazdy. Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom semiaktívneho odpruženia, ktoré zvláda tieto úlohy lepšie ako v cyklistike ...
 • Návrh konstrukce zadního nárazníku osobního vozidla 

  Tomeš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rešerší problematiky nárazníků osobních automobilů. Soustředí se především na nárazové testy RCAR a v současnosti používané konstrukce nárazníků osobních vozidel. Na základě poznatků z rešerše ...
 • Návrh magnetického obvodu rychlého magnetoreologického tlumiče bez použití feritů 

  Strmiska, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vývojem nové generace magnetických obvodů rychlých magnetoreologických (MR) tlumičů, které nebudou využívat problematických feritových materiálů. Pro zajištění krátké časové odezvy je nutné zabránit ...
 • Návrh nastavitelného předstihu pro zkušební motor Subaru Robin EH34 

  Gášek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí mechanismu stavitelné-ho předstihu pro motor Subaru Robin EH34, jež je součástí experimentální stanice TecQuipment TD301. V úvodu dává přehled o základní teorii spojené ...
 • Návrh pístní skupiny rychlého magnetoreologického tlumiče s využitím technologie selective laser melting 

  Vítek, Petr
  Diplomová práce se zabývá vývojem magnetického obvodu Magnetoreologických (MR) tlumičů s krátkou časovou odezvou. Pro dosažení krátké časové odezvy bylo zvoleno tvarového přístupu, kdy geometrie magnetického obvodu byla ...
 • Návrh pohonu oběžného kola ventilátoru pro dozrávací komoru 

  Dvořáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu radiálního ventilátoru se svislou osou rotace oběžného kola, který je určený pro dozrávací komoru. V úvodní části jsou stručně popsány druhy, části a princip fungování ...