Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovenie subjektívnej pravdepodobnosti pri hodnotení podnikateľských rizík 

    Janasová, Denisa; Strelcová, Stanislava (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
    Stanovenie objektívnej pravdepodobnosti a aj jej použitie v ekonomickej praxi je problematické. Je možné poukázať na dva problémy. Po prvé, výpočet objektívnej pravdepodobnosti je závislý na dostatočnom množstve zaznamenaných ...