Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologické infrastruktury datového centra 

    Strnad, Matěj
    Náplní této bakalářské práce je návrh technologické infrastruktury pro datové centrum. Zahrnuje vstupní analýzu projektu, návrh strukturovaného kabelážního systému a případně návrh další související technologie pro kabelážní ...
  • Návrh zabezpečení průmyslového řídícího systému 

    Strnad, Matěj
    Náplní diplomové práce je návrh bezpečnostních opatření pro zabezpečení průmyslového řídícího systému. Obsahuje analýzu komunikačního prostředí a specifik průmyslových komunikačních systémů, srovnání dostupných technologických ...