Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza a komparace nabídek úvěrů obchodních bank pro osobu samostatně výdělečně činnou podnikající v České republice 

  Hradský, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací možností získání podnikatelského úvěru u některé z vybraných českých obchodních bank a následným vyhodnocením nejvýhodnějšího úvěru dle vybraných kritérií, pro rozšíření ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hrubešová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je zjištění a vyhodnocení finanční situace podniku Bohemilk, a.s. za období 2011-2015, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Dle zjištěných výsledků jsou navrhována doporučení, která by v případě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sapoušek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy OK Group a.s. v letech 2010 až 2013. Na základě výsledků provedené finanční analýzou jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Polanská, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část přibližuje základní pojmy a metody finanční analýzy. Druhá část je zaměřena na zhodnocení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláček, Michal
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu firmy D-klima s.r.o. u které zjišťuje v určitém časovém intervalu její vývoj, finanční situaci, její možnosti a návrhy na zlepšení. Popisuje prostředí, ve kterém firma působí. Pomocí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti quick-mix k.s. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nováková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně v letech 2010 - 2015. Hodnocení finanční situace podniku v této práci je založeno na finanční analýze vycházející ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pisařovicová, Klára
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku Solitea Česká republika, a.s. Výsledků hodnocení situace podniku bylo dosaženo aplikací metod finanční analýzy a údaje potřebné pro jednotlivé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vymětalová, Simona
  Hlavním záměrem bakalářské práce je prostřednictvím finanční analýzy zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku a ze zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení stávající situace. K analýze jsou využity elementární ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Prokopová, Barbora
  Bakalářská práce je věnována finančnímu hodnocení firmy Top Advert, s.r.o. za období 2010 - 2015. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Březinová, Nikola
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace ve společnosti SVOBODA – výroba domácích knedlíků, s.r.o. za období 2012–2015 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jirků, Edita
  Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat finanční situaci společnosti Alfun a.s. v letech 2011-2015. K této analýze je použito metod a ukazatelů finanční analýzy a na těchto základech jsou definovány a formulovány návrhy ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu strojírenských podniků v ČR 

  Strnadová, Michala
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnotového řízení podniku. Jeho základní myšlenkou je, že cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku. Koncept hodnotového managementu propojuje činnosti v rámci organizací i ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost podniku na bázi ROE v období 2003–2012 

  Strnadová, Michala; Karas, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Článek se zabývá identifikací kvantitativních faktorů majících vliv na výkonnost podniku měřenou ukazatelem ROE. Cílem článku je vysvětlit změny prostřednictvím změn dalších faktorů, které nastaly ...
 • Nástroje a metody pro měření a snižování rizika 

  Šmídová, Zdeňka
  Obsahem této diplomové práce je kritická analýza stávajících způsobů snižování rizik ve firmě, zabývající se potravinářskou výrobou. Na základě zjištěných informací navrhnout nástroje a metody pro měření a snižování rizik ...
 • Value drivers podniků zpracovatelského průmyslu České republiky v letech 2007–2011 

  Strnadová, Michala; Karas, Michal; Režňáková, Mária (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: The article strives to identify quantitative factors that positively or negatively influence the performance of enterprises and thus also their value (the so-called value drivers). Research was performed ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti ADAPTA, spol. s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...