Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení rámu kočky mostového magnetového jeřábu 15t 27,5m 

    Strommer, Bohumír
    Diplomová práce se zabývá rámem kočky mostového magnetového jeřábu o nosnosti 15 tun, který slouží v ocelárnách pro manipulaci se sochory. Rám je podroben pevnostní kontrole a kontrole únavové pevnosti. Výpočty jsou provedeny ...
  • Zdvihový mechanismus jeřábu 25 t 

    Strommer, Bohumír
    Náplní této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 25 000 kg. Návrh spočívá ve výpočtech hlavních rozměrů jednotlivých částí zdvihového mechanismu, jako průměry vodících kladek, celkové ...