Now showing items 1-3 of 3

 • Práškové lakování 

  Strouhal, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je literární studie a celkový popis metody práškového lakování a technologií při ní používaných. Práce se věnuje předúpravě povrchu, práškovým barvám a zařízením, které se při lakování využívají. Na ...
 • Rodinný dům ve Vlachovicích 

  Strouhal, Lukáš
  Projekt řeší dokumentaci částečně podsklepeného rodinného domu v obci Vlachovice. Budova je umístěna na mírně svažitém terénu v proluce řady pozemků se stávajícími rodinnými domy. Dům má půdorysný tvar téměř čtverce se ...
 • Technologie obrábění laserem 

  Strouhal, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá technologií obrábění laserem a jeho využití ve strojním průmyslu. V první části práce je popsán princip vzniku laserového paprsku, rozdělení a aplikace laserů v průmyslu. Experimentální část je ...