Now showing items 1-2 of 2

  • DSP audio procesor pro laboratorní výuku 

    Struhelka, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a kompletní realizací laboratorního přípravku pro předmět Nízkofrekvenční a audio elektronika. Je použit DSP audio procesor s integrovanými A/D a D/A převodníky ADAU1701 od firmy ...
  • Ovládání motorů po sběrnici 

    Struhelka, Michal
    Tento projekt se zabývá základním řízením stejnosměrných motorů, serv a krokových motorů 8bitovým mikrokontrolérem firmy Atmel. Mikrokontrolér je připojen ke sběrnici I2C jako slave a je navržen komunikační protokol typu ...