Now showing items 1-11 of 11

 • DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ 

  Zima, David
  Předmětem této bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie dostavby dvou asanovaných bloků v historickém centru města Jihlava. V řešeném území dochází k prolínání dvou čtvrtí s převažujícími funkcemi - práce ...
 • DOSTAVBA DVOU BLOKŮ V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI V JIHLAVĚ 

  Přibyl, Jan
  Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie dvou neefektivně využívaných bloků v historickém centru Jihlavy. Výsledkem je návrh zástavby obytným domem, veřejným domem, parkovacím domem a skupinou ...
 • Kompaktní město - aneb co nového se může ještě dít v Brně mezi nádražími 

  Stuchlík, Aleš
  Práce se zabývá problematikou brněnského hlavního nádraží a rozsáhlého území za tímto nádražím, včetně širších souvislostí v rámci železničního uzlu Brno a spádového regionu. Nádraží je v návrhu situováno v uživatelsky a ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Kučera, Vít
  Tato práce zkoumá možnosti postindustriálního areálu v Brně, mezi ulicí Cejl a řekou Svitavou. Poskytuje náhled na autorovo chápání architektury a urbanismu a jeho názor na řešená témata. Práce má tři části. V první části ...
 • Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží 

  Kůřil, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem obnovy bloku mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím. Návrh se snaží vytvořit městské bydlení v místě současného brownfieldu.
 • Současnost a perspektivy městské cyklodopravy 

  Stuchlík, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Cyklodoprava je v současnosti v České republice opomíjeným způsobem dopravy, zkušenosti ze zahraničí i z několika českých cyklistických měst ukazují, že neprávem.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Markov, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Krajčiová, Petra
  Predložená bakalárska práca rieši návrh bývania a stravovania študentov na lukratívnej parcele nárožia ulíc Táborského nábrežie a významnej radiále Brna- Viedenskej ulice. Spomínaný objekt leží v bezprostrednej blízkosti ...
 • Udržitelné plánování měst: hodnocení velkých urbanistických projektů 

  Stuchlík, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Zhodnotit průběh přípravy a realizace velkých urbanistických projektů po roce 1989 a posoudit možnosti zlepšení a eliminace chyb.
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Zabadalová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie postindustriálního území továrního areálu Zbrojovka Brno. Hlavním motivem řešení je návrh dostavby, nové funkční využití a nové prostorové uspořádání s volbou ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Kraut, Jan
  ZBROJOVKA BRNO - Příležitost pro město Strategie pro brněnskou Zbrojovku, třetí největší brownfield ve městě. Urbánní taktika a proces začlenění lokality do prostoru města a provázání s jeho organismem. Vytvoření územní ...