Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

    Paul, Lukáš
    Diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality zákazníkov spoločnosti ALVAO, s.r.o., pomocou využitia fuzzy logiky. K tomuto hodnoteniu boli využité programy MS Excel a MATLAB, v ktorých budú vytvorené a naprogramované ...
  • Studie operativního řízení výroby 

    Krob, Otto
    Tato diplomová práce se zabývá studií operativního řízení výroby ve společnosti B:Tech, a.s. konkrétně v její divizi Strojírenská výroba. Analyzuje současný informační a materiálový tok ve výrobě a na základě této analýzy ...