Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti ekonomického zvýhodnění liniových staveb 

    Netušilová, Tereza
    Bakalářská práce se zabývá možnostmi ekonomického zvýhodnění liniových staveb. Teoretická část se věnuje problematice cen, rozpočtů a nákladů investora při výstavbě. V praktické části jsou uvedeny alternativní možnosti ...
  • Pohon a vedení laserového ukazovátka 

    Dostál, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pojezdu laserového ukazovátka pro identifikaci pozice pro odběr zboží ze skladovací věže SSI Logimat, včetně konstrukčního řešení vedení tohoto pojezdu. V úvodu ...