Now showing items 1-5 of 5

 • Eliminace rizik v procesech státní správy 

  Studený, Radim
  Práce se zabývá problematikou eliminace rizik ve státní správě. Obsahuje analýzu procesů správy obce a rizikovou analýzu. Na základě těchto analýz jsou pro některá identifikovaná rizika navržena a implementována opatření ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Studený, Radim
  Práce se zabývá problematikou informačních systému. Obsahuje analýzu současného stavu systému a jsou využity metody rizikové analýzy. Na základě těchto analýz a metod je vytvořen návrh informačního systému pro podnik, ...
 • Řešení pro projektové řízení v informačním systému podniku 

  Studený, Radim
  Tato práce se zaměřuje na informační systémy sloužící pro podporu projektového řízení v podniku. Obsahuje analýzu současného systému. Na základě této analýzy je vytvořen návrh aplikace projektového řízení, který pracuje s ...
 • Simulátor komunikace protokolů SCADA 

  Studený, Radim
  Předložená práce se zabývá komunikačními protokoly DNP3, IEC-60870, IEC-61850 a jejich využitím v systémech SCADA. V praktické části se pak bude simulovat komunikace těchto protokolů na zařízení RaspberryPi, které bude ...
 • Zvýrazňování degradované řeči pomocí odstranění disonantních složek 

  Studený, Radim
  Tato práce si klade za cíl odstranit rušivé vlivy z řečového signálu a tím zvýšit srozumitelnost, kvalitu degradovaného signálu a odstup od šumu. Nejčastější typy rušení mohou být hluk ulice, vítr přicházející na mikrofon, ...