Now showing items 1-2 of 2

  • Model zplyňování biomasy 

    Studený, Vojtěch
    Matematické modely zplyňování jsou vhodné pro predikci složení plynu a jeho vlastnosti. Cílem diplomové práce je sestavit matematický model pro zplyňování biomasy. První část práce se věnuje popisu zplyňování a užívaným ...
  • Potenciál termického využití odpadu v ČR 

    Studený, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá potenciálem energetického využití odpadu v ČR. První část se zabývá současnými způsoby nakládání s odpadem. V práci jsou shrnuty popisy jednotlivých metod a jejich klady a zápory. Další část se ...