Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová strategie produktu 

    Stupka, Radim
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingové strategie zavedení nového produktu. Tímto produktem je taneční kurz PRO-AM v Klubu sportovního tance QUICK Olomouc. Na základě teoretických poznatků a aplikace zvolených ...