Now showing items 1-2 of 2

  • Hormony a jejich přítomnost ve složkách životního prostředí 

    Sučková, Tereza
    Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat problematiku výskytu hormonů v životním prostředí a podat přehled o dostupných metodách jejich stanovení. Práce obsahuje přehled hlavních skupin hormonů rozdělených dle jejich ...
  • Zpracování projektu kombinovaného solárního systému 

    Sučková, Tereza
    Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu optimalizace solárního systému pro celoroční provoz. Cílem práce je provést dimenzování, návrh jednotlivých komponent a zjistit ekonomickou a ekologickou bilanci.